Engineering & Kwaliteitscontrole

Chemische analyse

Allard-Europe heeft de mogelijkheid om een verscheidenheid aan chemische analyses uit te voeren.

Met de spectrolab van Spectro bepalen we de majors van onze materialen. De Eltra toestellen ONH-2000 en CS-800 geven aanvullingen met analyses van zuurstof, stikstof, waterstof, koolstof en zwavel. Dit is noodzakelijk door de steeds toenemende eisen in vooral mechanische eigenschappen alsook in de stijgende vraag naar roestvast staal.

Spectrolab is een optische emissie spectrometer (OES) welke zijn elementen bepaald na het verdampen van de atomen in het monster door middel van een vlamboog. Dit in tegenstelling tot de analyses van zuurstof, koolstof en zwavel in de verbrandingsgassen via infrarood bij de CS-800 en de bepaling van stikstof en waterstof via thermische geleidbaarheid bij de ONH-2000.


Eigenschappen

Beschikbare chemische analysetoestellen bij Allard-Europe: 

Optische Emissie Spectrometer (OES) Spectro Spectrolab: 

De OES wordt gebruikt voor routine smeltanalysen van C, Si, Mn, P,S,Cr,Ni, Mo, Al, Cu, V, B, Nb, Ca, Zr, Ti, N, Mg, Pb, Sn, Co, Ta, Ce, W, Zn, La, Fe (Fe en Ni-basis). De spectrometer werkt op basis van een elektrische vlamboog. Zo wordt het spectrum van het monster onderzocht en het percentage van de elementen bepaald.

IR Eltra CS-800:

De IR Eltra CS-800 werkt op basis van verbranding van het monster. Deze gebeurt door een inductieoven waarbij de vrijgekomen gassen worden geanalyseerd aan de hand van infraroodstralen. De Eltra CS-800 kan zowel het koolstof (C) als het zwavel (S) niveau meten met ook de mogelijkheid om niet geleidende materialen te analyseren. 

IR/TC Eltra ONH-2000: 

Ook de IR/TC Eltra ONH-2000 werkt op basis van verbranding van het monster. Hierbij gebeurt de verbranding echter door een  electrode impuls oven. De gassen die hierbij vrijkomen worden net zoals bij de CS-800 infrarood geanalyseerd zodat een bepaling van stikstof, waterstof en zuurstof mogelijk is. Daarnaast heeft de Eltra ONH-2000 ook de mogelijkheid om niet geleidende materialen te analyseren.