Lassen

Het lassen van gietstaal vraagt meer moeite dan het lassen van constructiestaal. Daarnaast is door het hogere koolstofequivalent voorverwarmen vaak verplicht. Allard-Europe beschikt over gekwalificeerde lassers en lasprocedures voor het grootste deel van zijn toepassingen en is in staat om alle relevante herstellingen en constructies uit te voeren op de geleverde gietstukken. Allard-Europe heeft volgend lasapparatuur ter beschikking: TIG, SMAW, GMAW, FCAW, SAW evenals de bijbehorende lasprocedures.

Eigenschappen

Lasapparatuur van TIG dan SMAW en GMAW of FCAW SAW beschikbaar zijn, evenals de bijbehorende lassen procedures.

Images